fbpx

Villkor

✦Anmälan
Din anmälan är bindande och du blir därför betalningsskyldig till de klasser/kurser du anmält dig till. Om en elev avregistrerar sig mer än 14 dagar innan kursstart betalas kursavgiften tillbaka med ett avdrag av en administrationsavgift på 20% av kursavgiften. Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart återbetalas ej kursavgiften. Elever under 18 måste ha målsmans godkännande.

✦Betalning
Betalning måste ske senast samma dag som kursen startar.
Du har två betalmöjligheter:
Betala med swish eller banköverföring till konto – Betalning ordnas innan klassen startar.

    1. Betala till bankkonto
      Länsförsäkringar, David Kay, kontonummer: 9025-6397653
    2. Betala med swish:
      Nummer: 0763100500

Om betalning ej inkommer i tid har ZOUK Malmö rätt att ta ut en påminnelseavgift samt räntefakturera.

✦Information COVID-19
Under rådande COVID-19 pandemi kommer ZOUK Malmö bedriva sina kurser med vissa riktlinjer för att värna om elevers och de anställdas trygghet och välmående. Alla elever deltar på klasserna på egen risk och nedan följer de riktlinjer om hur vi bedriver vår verksamhet och våra klasser.

ZOUK Malmö förbehåller sig rätten att överföra klasser till online-kurser om situationen förvärras på det sätt att COVID-19 utgör en hälsorisk för våra elever och anställda. Om nya restriktioner eller regler presenteras från regeringen eller Folkhälsomyndigheten som förhindrar ZOUK Malmö att fortsätta bedriva sina klasser kommer alla elever kompenseras genom likvärdigt antal online-klasser som återstående klasser på terminen, ingen återbetalning eller tillgodokvitto.

Riktlinjer för ZOUK Malmös verksamhet
Folkhälsomyndigheten uppmuntrar fortsatt idrott och träning, dock med anpassning för att minimera risken för smittspridning. Vi har anpassat våra klasser och infört flera åtgärder för att öka tryggheten på klasserna och minimera smittrisken. Dessa åtgärder gäller tillsvidare:

• Om du är i en riskgrupp eller uppvisar minsta sjukdomssymptom ska du avstå från att komma till våra dansklasser. Missade tillfällen pga sjukdom kompenseras ej.
• Personer som är äldre än 70 år bör undvika offentliga miljöer, och vi rekommenderar därför att ni inte deltar på våra dansklasser.
• Tänk på att tvätta händerna noggrant och använd handsprit inför varje klass. Hosta och nys i armvecket, ej i händerna, och undvik att röra dig i ansiktet.
• Före och efter klassen till exempel när ni går in och ut från lokalen, tänk på att hålla avstånd till andra deltagare och avstå från onödig närkontakt så som att skaka hand eller kramas.
• Under klasserna kommer vi ej att byta partners utan man behåller samma partner under hela klassen. Vill man behålla samma partner under hela terminen är detta självklart helt okej, informera gärna oss om detta. Har du ingen partner kommer du hitta en partner väl på klassen som du kan dansa med.
• Under socialdansen mellan klasserna uppmuntrar vi elever till att behålla en partner eller dansa med varandra på avstånd, detta är dock upp till varje elev.
• Vi kommer ha fönster öppna under klasserna för att hela tiden få in frisk luft i lokalen.
• Respektera varandra och att alla kanske inte vill ha närkontakt - fråga först 

ZOUK Malmö följer utvecklingen av COVID-19 pandemin och följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid nya rekommendationer och riktlinjer kommer vi anpassa vår verksamhet.
Vi har begränsat antal deltagare på våra kurser och överstiger självklart aldrig det maxtak som är satt av Folkhälsomyndigheten. Under denna period kan klasserna komma att hållas av endast en lärare, då lärarna kommer ta extra hänsyn till sin hygien och hälsa.

✦Byta klass/nivå
Om du vid första kurstillfället känner att du anmält dig till en för enkel/svår kurs och vill byta nivå kan du göra detta efter första kurstillfället såvida det finns platser tillgängliga på den kursen du vill byta till. Du kan inte byta nivå senare under terminen.

✦Avanmälan
Avanmälan från en kurs måste göras skriftligen. Om eleven avanmäler sig 14 eller fler dagar innan kursstart kan kursavgiften återbetalas med ett avdrag av en administrationsavgift på 20% av kurs avgift. Har eleven ej betalt sin kurs betalas endast den administrativa avgiften på 20% av kursavgiften in till ZOUK Malmö. Länsförsäkringar: David Kay, kontonummer 9025-6397653.

Om avanmälningen sker senare än 14 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning, detta för att eleven upptagit en plats på kursen som annars kunde gått till en annan elev. Det är elevens uppgift att avanmäla kursen i tid. Kom ihåg att du inte är helt avanmäld förrän du har skrivit till ZOUK Malmö via [email protected], betalat administrationsavgifter och fått en bekräftelse från oss att vi har fått din avanmälan.

✦Ångerrätt distansavtal
Du har rätt att ångra dig 14 dagar från när avtalet slöts enligt lagen (2005:59) om distansavtal och handel utanför affärslokal. För att använda din ångerrätt avanmäler du dig genom att skriftligen meddela oss och du får en bekräftelse från oss att vi mottagit din avanmälan.  Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda en ångerblankett som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida. Klicka här för att komma till ångerblanketten.

Om kursen har startat och du deltagit vid minst första tillfället har du dock avstått från din ångerrätt. Om du avslutar en påbörjad kurs är du därför fortfarande betalningsskyldig för hela kursen. Om kursen har börjat men du inte har deltagit och använder din två veckors ångerrätt ges en återbetalning för de återstående klasserna när vi har fått din avanmälan enligt beskrivet ovan. Återbetalningen kommer ske med samma betalningsmedel som du själv använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

✦Avanmälan på grund av sjukdom
Om du inte kan delta på klasserna på grund av sjukdom (läkarintyg behövs) kommer ZOUK Malmö betala tillbaka de outnyttjade delarna av kurstillfällena minus en administrationsavgift på 20% av kursavgiften.

✦Inställda klasser
ZOUK Malmö reserverar sig för rätten att ställa in en klass eller workshop om det inte kommit in tillräckligt många anmälningar. Om läraren blir sjuk/av annan anledning inte kan delta kommer en kvalificerad vikarie hålla klassen. Om kursen måste ställas in kommer kursavgiften återbetalas till fullo (gäller ej COVID-19), men inga ytterligare skadestånd kommer betalas till deltagarna. 

✦Hälsa/Försäkring
Dansklasser kan innebära en risk för personskada, vilket är varför ZOUK Malmö rekommenderar att du har en giltig försäkring, eftersom du INTE är täckt av någon försäkring via ZOUK Malmö. ZOUK Malmö iakttar all försiktighet i dess klasser och påtar sig inget ansvar för kostnader för skada eller förlust av egendom under klasser eller medan elever är på eller nära danskursen. När du deltar vid något av ZOUK Malmös event åtar du dig ansvaret för eventuell skada, förlust eller dödsfall som kan uppstå på grund av deltagandet i kursen. Alla elever måste förstå och ta på sig ansvaret för dessa risker, gå med på att använda sitt omdöme och lyda alla säkerhetsinstruktioner och rekommendationer från ledaren, muntliga eller skriftliga.

Du borde alltid upplysa ledaren om du har några föreliggande medicinska tillstånd eller begränsningar innan du startar en kurs. Om du har ett föreliggande medicinskt tillstånd rådgör gärna med din läkare Innan du går till klassen. Du påminns om att du deltar på egen risk.

✦Media
Observera att det kan förekomma filmning och fotografering på våra event och klasser.

Genom att registrera dig och delta, samtycker du till att vi kan använda dessa bilder samt videos till marknadsföring på exempelvis sociala medier, printade medier såsom poster/flyers och hemsida.

 


DATAHANTERING - Dataskyddsförordningen (GDPR)

ZOUK Malmös behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU/ESS nr 2016/679, General Data Protection Regulation. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor!

✦Beandling av personuppgifter
”ZOUK Malmö”, (“vi”, “vår”, “våra” och “oss”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Här beskrivs vilka personuppgifter vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka rättigheter du har samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftshantering.

✦Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter är uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss exempelvis när du köper våra produkter, tjänster eller anmäler dig till någon av våra kurser. Du kan via vår hemsida, mejl eller på annat sätt skicka kontaktförfrågningar samt registrera dig till kurser och nyhetsbrev. Vi kan därför komma att behandla information som du själv har lämnat så som ditt namn, kontaktuppgifter (telefon och e-post) och annan information som du uppger.

✦Ändamål och behandling av personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster samt för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster.

Behandlingen av dina personuppgifter sker med samtycke från dig som registrerar dina kontaktuppgifter. I samband med att du registrerar dina personuppgifter bekräftar du att du har förstått hur vi behandlar dina personuppgifter.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal till dig som kund:
Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du beställer en vara eller tjänst behandlas för att vi ska kunna leverera våra varor och tjänster till dig och för att fullgöra och administrera vårt avtal med dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
Dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp, återköp, reklamation och utbetalning behandlas för ändamålet att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen (1999:1078).

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
Din e-postadress som du lämnar till oss kan användas av oss för att skicka ut nyhetsbrev eller enkätundersökningar. Lämnade uppgifter används inte för någon form av marknadsföring.

Du är inte ett skyldig att lämna dina personuppgifter till oss, men om du inte lämnar dina personuppgifter kan det påverka vår möjlighet att ingå avtal och tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

✦Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande, eller tills det att du som kund vill ta bort dina personuppgifter från vårt register.

Gällande utskick av nyhetsbrev så sparas din e-postadress tillsvidare. Du kan när som helst säga upp vårt nyhetsbrev genom att meddela oss att du in längre vill motta nyhetsbrevet.

✦Tredje part
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Vi sparar kvittoinformation såsom tidpunkt för köp, belopp och vilka varor/tjänster du köpt. Kvittoinformation sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades i enlighet med bokföringslagen.

✦Överföring till tredje land
Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

✦Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att en gång per år, kostnadsfritt, få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, samt begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Din begäran ska vara skriftlig, innehålla namn, personnummer och vara egenhändigt undertecknad. Detta för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Skicka din begäran till följande adress:
ZOUK Malmö c/o David Kay
Östra promenaden 9B
211 28 Malmö
 
Informationen kommer att skickas till din folkbokföringsadress inom en månad.
Om du har något klagomål med avseende på vår behandling av dina personuppgifter kan du föra detta vidare till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

✦Cookies
Cookies, eller kakor, är små filer som lagras på din dator när du besöker en webbplats. De låter dig navigera effektivt mellan internetsidor och förbättra upplevelsen när du besöker en webbplats. Cookies kan exempelvis komma ihåg dina inställningar. De kan inte se in i datorn, läsa personlig information, innehålla virus eller installera något farligt. Kakorna används inte för att identifiera dig som person.

✦Länkar till andra webbplatser/Plug-ins/IP-adress
I de fall vi länkar till en webbsida eller material som tillhör tredje part ansvarar de för deras eventuella personuppgiftsbehandling. 

Om du delar information från ZOUK Malmö på sociala medier, t.ex. Facebook, via en plug-in (exempelvis en gilla-knapp) har vi inte något inflytande över vilken information som sociala medier samlar in med hjälp av dessa plug-ins. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet och omfattningen av insamling av uppgifter som sker via sociala plug-ins.

En IP-adress är en personuppgift då den kan spåras till en bestämd maskinvara, och därmed till en enskild individ. ZOUK Malmös hemsida kan spara IP adresser för att föra besöksstatistik samt identifiera IP-adresser som kan utgöra ett hot mot hemsidan.

✦Om du har frågor
Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Om denna policy
ZOUK Malmö kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt.